Strona główna O nas Plan dnia Program dydaktyczny Zapisy Zajęcia, opłaty Aktualności Galeria Kontakt
Menu

Program nauczania w Happy Bees uwzględnia indywidualność każdego z podopiecznych, jako istoty znajdującej się w procesie przemian rozwojowych.

 

 Nasze najważniejsze założenia:
 • Przyjmujemy, że to nie wiek, ale poziom rozwoju dziecka, determinuje jego zachowanie i zainteresowania.
 • Przywiązujemy szczególną wagę do roli zabawy w wychowaniu i uczeniu się dziecka.
 • Wykorzystujemy rytm przyrody, pór roku, świąt do planowania i prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Zwracamy szczególną uwagę na rolę zmysłów, poznania wielozmysłowego i znaczenia tej drogi poznania w rozwoju dziecka.

W edukacji naszych podopiecznych realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zalecaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym:

     * zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
     * zajęcia plastyczne
     * zajęcia matematyczne
     * zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
 Program ten wzbogacamy o następujące metody:
 • elementy Metody Dobrego Startu opracowanej przez prof. Martę Bogdanowicz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (odczuwanie ruchu) i motorycznych oraz doskonalenie współdziałania między tymi funkcjami.
  W Metodzie Dobrego Startu ważną rolę odgrywają 3 elementy:
  • element słuchowy (piosenka)
  • element wzrokowy (wzory graficzne, litery)
  • element motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych rytmem piosenki)
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - założenia tej metody opierają się o podstawowe potrzeby dziecka, czyli pragnienie poczucia bezpieczeństwa we własnym ciele, by mogły się czuć w nim „jak w domu” oraz potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, przebywania z nimi i wchodzenia w interakcję, jest to możliwe za pomocą dobrego nauczania ruchu. Ruch jest w niej narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka oraz terapii zaburzeń tego rozwoju.

 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona - zajmuje się ruchami bardzo specyficznymi, takimi, których wykonanie aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu, powodujące zwiększanie ilości połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą, dzięki czemu poprawia się jakość pracy mózgu jako całości.
 • elementy zajęć logopedycznych 
 • zajęcia integracyjne, gry i zabawy ruchowe

 

W przedszkolach Happy Bees korzystamy z oferty edukacyjnej wydawnictw zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 Język angielski:
 • w przedszkolu Happy Bees w Mirkowie dzieci uczą się angielskiego w oparciu o amerykański program językowy "Mother Goose Time", przygotowany przez profesjonalistów od wczesnej edukacji. Metoda Mother Goose Time zakłada naukę poprzez częściową lub pełną imersję (zanurzenie) w języku. Oznacza to tyle, że dzieci ucza się w sposób naturalny, nieschematowy, poprzez ciągły kontakt z otaczającym je językiem obcym podczas zabaw, gier czy wykonywania prac plastycznych w zakresie realizowanego tematu. Program stworzony został tak, by nauka języka obcego mogła odbywać się przy wykorzystaniu umiejętności i zainteresowań dzieci z różnych dziedzin. Każdy zestaw to nowy projekt tematyczny, który zawiera niezwykle różnorodny i ciekawy komplet pomocy dydaktycznych oraz materiałów dla nauczyciela i dzieci. Dzięki nim nauka nigdy nie jest nudna, ponieważ każdy dzień jest inny i obfituje w nowe wrażenia.  Jeden zestaw zawiera ok. 50 godzin dydaktycznych, które realizujemy w przedszkolu w przeciągu trzech miesięcy. Program nie tylko wspiera intelektualny, fizyczny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, ale także przynosi ogromną radość z nauki. Więcej informacji: www.mothergoosetime.pl
 • W przedszkolu Happy Bees na Strachocinie dzieci uczą się angielskiego metodą nauczania Krainy Baśni, która została opracowana specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest dopasowana do zainteresowań, potrzeb i możliwości dzieci w tym wieku. Dzieci są wprowadzane w tajniki języka obcego przy pomocy adaptacji najpiękniejszych bajek i basni. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem autorskich materiałów dydaktycznych.

 

© Happy Bees 2011r

Wszystkie prawa zastrzeżone